Mã Sản Phẩm : NLS-LB100 Công Suất : 100W Chips… 710.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-LB150 Công Suất : 150W Chips… 950.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-LB200 Công Suất : 200W Chips… 1.350.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-LB50 Công Suất : 50W Chips… 470.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-LB100 Công Suất : 100W Chips… 610.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-LB150 Công Suất : 150W Chips… 690.000 

Call Now : 0866.977.850