Mã Sản Phẩm : NLS-HB100 Công Suất : 100W Chips… 820.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-HB150 Công Suất : 150W Chips… 1.400.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-HB150 Công Suất : 200W Chips… 1.850.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-HB250 Công Suất : 250W Chips… 2.150.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-HB50 Công Suất : 50W Chips… 590.000 

Call Now : 0987.459.118