Mã sản phẩm: NLS-DP100 Công Suất : 100w Chips Led… 490.000 
Mã sản phẩm: NLS-DP150 Công Suất : 150w Chips Led… 790.000 
Mã sản phẩm: NLS-DP200 Công Suất : 200w Chips Led… 990.000 
Mã sản phẩm: NLS-DP50 Công Suất : 50w Chips Led… 350.000 
Mã sản phẩm: NLS-DP100 Công Suất : 100w Chips Led… 390.000 
Mã sản phẩm: NLS-DP150 Công Suất : 150w Chips Led… 780.000 
Mã sản phẩm: NLS-DP200 Công Suất : 200w Chips Led… 980.000 
Mã sản phẩm: NLS-DP30 Công Suất : 30w Chips Led… 210.000 
Mã sản phẩm: NLS-DP50 Công Suất : 50w Chips Led… 330.000 

Call Now : 0866.977.850