+ Mã sản phẩm: NLS-PN48-6060 + Công Suất : 48w… 380.000 

Đèn Led Trang Trí

Đèn Chùm Mã 8 – 8T

2.500.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-T8TT06-09 Công Suất : 9W Chips… 40.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-HB100 Công Suất : 100W Chips… 820.000 

Nguồn Led Downlight

Nguồn Led Downlight 13 – 24w

Input Voltage 85 - 265V Output Voltage 24 - 80V… 35.000 
+ Mã sản phẩm: NLS-PN36-6060 + Công Suất : 36w… 350.000 
Mã sản phẩm: NLS-DP150 Công Suất : 150w Chips Led… 780.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-LB150 Công Suất : 150W Chips… 690.000 

Đèn Led Trang Trí

Đèn Chùm Mã 8019 – 10+5T

3.500.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-T8TT12-18 Công Suất : 18W Chips… 45.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-AD06 Công Suất : 6W Quang… 295.000 

Nguồn Led Ngoài Trời

Nguồn Led Ngoài Trời 50w

Input Voltage 100 - 265V Output Voltage 24 - 65V… 90.000 
+ Mã sản phẩm: NLS-PN42-6060 + Công Suất : 42w… 370.000 
Mã sản phẩm: NLS-DP200 Công Suất : 200w Chips Led… 990.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-LB200 Công Suất : 200W Chips… 1.350.000 

Đèn Led Trang Trí

Đèn Chùm Mã 8 – 15T

3.000.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-T8NN06-09 Công Suất : 9W Chips… 62.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-AD03 Công Suất : 3W Quang… 255.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-DLVV-07 Công Suất : 7W Chips… 50.000 
+ Mã sản phẩm: NLS-PN72-60120 + Công Suất : 72w… 1.150.000 

Led Đèn Chùm

Đèn Chùm Mã 41/12T

+ Mã sản phẩm: NLS-PNHV48-6060 + Công Suất : 48w… 2.150.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-DLVB-07 Công Suất : 7W Chips… 50.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-DLVV-07 Công Suất : 7W Chips… 50.000 

Nguồn Led Ngoài Trời

Nguồn Led Ngoài Trời 50w

Input Voltage 100 - 265V Output Voltage 24 - 65V… 90.000 

Nguồn Led Downlight

Nguồn Led Downlight 13 – 24w

Input Voltage 85 - 265V Output Voltage 24 - 80V… 35.000 

Nguồn Led Downlight

Nguồn Led Downlight 8 – 12w

Input Voltage 85 - 265V Output Voltage 24 - 42V… 30.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-DLVB-07 Công Suất : 7W Chips… 50.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-DLVV-07 Công Suất : 7W Chips… 50.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-T5NN09-14 Công Suất : 18W Chips… 80.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-T5NN09-14 Công Suất : 14W Chips… 70.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-T5NN06-09 Công Suất : 9W Chips… 60.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-T5NN06-09 Công Suất : 4W Chips… 48.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-T8NN12-18 Công Suất : 18W Chips… 82.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-T8NN06-09 Công Suất : 9W Chips… 62.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-T8TT12-18 Công Suất : 18W Chips… 45.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-T8TT06-09 Công Suất : 9W Chips… 40.000 
+ Mã sản phẩm: NLS-PNHV48-6060 + Công Suất : 48w… 2.150.000 
+ Mã sản phẩm: NLS-PN48-6060 + Công Suất : 48w… 380.000 
+ Mã sản phẩm: NLS-PN48-6060 + Công Suất : 48w… 550.000 
+ Mã sản phẩm: NLS-PN48-3060 + Công Suất : 48w… 580.000 
+ Mã sản phẩm: NLS-PN12-3030 + Công Suất : 24w… 290.000 
+ Mã sản phẩm: NLS-PN12-30120 + Công Suất : 48w… 610.000 
+ Mã sản phẩm: NLS-PN12-3060 + Công Suất : 24w… 330.000 
+ Mã sản phẩm: NLS-PN48-6060 + Công Suất : 48w… 320.000 
+ Mã sản phẩm: NLS-PN36-6060 + Công Suất : 36w… 310.000 
+ Mã sản phẩm: NLS-PN72-60120 + Công Suất : 72w… 1.150.000 
+ Mã sản phẩm: NLS-PN42-6060 + Công Suất : 42w… 370.000 
+ Mã sản phẩm: NLS-PN36-6060 + Công Suất : 36w… 350.000 
+ Mã sản phẩm: NLS-PN48-30120 + Công Suất : 48w… 510.000 
+ Mã sản phẩm: NLS-PN24-3060 + Công Suất : 24w… 330.000 
+ Mã sản phẩm: NLS-PN12-3030 + Công Suất : 24w… 260.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-HB100 Công Suất : 100W Chips… 820.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-LB100 Công Suất : 100W Chips… 610.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-HB150 Công Suất : 150W Chips… 1.400.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-LB100 Công Suất : 100W Chips… 710.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-HB150 Công Suất : 200W Chips… 1.850.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-HB50 Công Suất : 50W Chips… 590.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-HB250 Công Suất : 250W Chips… 2.150.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-LB150 Công Suất : 150W Chips… 950.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-LB50 Công Suất : 50W Chips… 470.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-LB200 Công Suất : 200W Chips… 1.350.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-LB150 Công Suất : 150W Chips… 690.000 
Mã sản phẩm: NLS-DD100 Công Suất : 100w Chips Led… 890.000 
Mã sản phẩm: NLS-DD150 Công Suất : 150w Chips Led… 1.450.000 
Mã sản phẩm: NLS-DP100 Công Suất : 100w Chips Led… 490.000 
Mã sản phẩm: NLS-DP50 Công Suất : 50w Chips Led… 330.000 
Mã sản phẩm: NLS-DP50 Công Suất : 50w Chips Led… 350.000 
Mã sản phẩm: NLS-DDB50 Công Suất : 50w Chips Led… 450.000 
Mã sản phẩm: NLS-DP100 Công Suất : 100w Chips Led… 390.000 
Mã sản phẩm: NLS-DP150 Công Suất : 150w Chips Led… 790.000 
Mã sản phẩm: NLS-DP200 Công Suất : 200w Chips Led… 990.000 
Mã sản phẩm: NLS-DP150 Công Suất : 150w Chips Led… 780.000 
Mã sản phẩm: NLS-DP200 Công Suất : 200w Chips Led… 980.000 
Mã sản phẩm: NLS-DP30 Công Suất : 30w Chips Led… 210.000 
Mã sản phẩm: NLS-DD200 Công Suất : 200w Chips Led… 1.900.000 
Mã sản phẩm: NLS-DD30 Công Suất : 30w Chips Led… 380.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-AD24 Công Suất : 24W Quang… 780.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-AD18 Công Suất : 18W Quang… 530.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-AD12 Công Suất : 12W Quang… 395.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-AD09 Công Suất : 9W Quang… 340.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-AD03 Công Suất : 3W Quang… 255.000 
Mã Sản Phẩm : NLS-AD06 Công Suất : 6W Quang… 295.000 

Led Đèn Chùm

Đèn Chùm Mã 41/12T

Đèn Áp Tường

Đèn Áp Tường DT003

210.000 

Đèn Áp Tường

Đèn Áp Tường DT002

250.000 

Đèn Áp Tường

Đèn Áp Tường DT001

280.000 

Đèn Led Trang Trí

Đèn Chùm Mã 53 – 15T

15.000.000 

Đèn Led Trang Trí

Đèn Chùm Mã 8 – 15T

3.000.000 

Đèn Led Trang Trí

Đèn Chùm Mã 8019 – 10+5T

3.500.000 

Đèn Led Trang Trí

Đèn Chùm Mã 8 – 8T

2.500.000 

Nguồn Led Ngoài Trời

Nguồn Led Ngoài Trời 50w

Input Voltage 100 - 265V Output Voltage 24 - 65V… 90.000 

Nguồn Led Downlight

Nguồn Led Downlight 13 – 24w

Input Voltage 85 - 265V Output Voltage 24 - 80V… 35.000 

Nguồn Led Downlight

Nguồn Led Downlight 8 – 12w

Input Voltage 85 - 265V Output Voltage 24 - 42V… 30.000 

Nguồn Led Downlight

Nguồn Led Downlight 4 – 7w

Input Voltage 85 - 265V Output Voltage 12 - 24V… 25.000 
Chips Led SMD 5730 9w - 50mm : 15.000 VNĐ… 30.000 
Chips Led SMD 9w - 50mm : 15.000 VNĐ Chips… 15.000 

Đối Tác bán hàng